plakat
Kierunek Technologie metali to jedyny tak wszechstronny kierunek inżynierski w regionie, który jednocześnie odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy. Sprawdź sam czym są technologie metali.
Szerokie możliwość zatrudnienia m.in. w branży metalurgicznej, motoryzacyjnej, transportowej, projektowej, budownictwie, ochronie środowiska i wielu innych. Sprawdź sam i poznaj również losy naszych absolwentów.
Studia stawiające na praktyczne rozwiązania realizowane w wyspecjalizowanych laboratoriach przez doświadczoną kadrę naukową Politechniki Śląskiej. Sprawdź sam czego nauczysz się na studiach.
Tytułu inżyniera uzyskasz na Politechnice Śląskiej, która jest jedną z czołowych uczelni w kraju, a jej absolwenci zajmują wysokie miejsca w rankingach wynagrodzeń.
Położenie wydziału w centrum miasta Katowice umożliwia dostęp do wszystkich jego atrakcji oraz gwarantuje doskonałe skomunikowanie. Sprawdź sam co znajdziesz w okolicy.

Co jeszcze oferujemy?

 • wybór jednej z czterech specjalności, realizowanych przez 3 semestry związanych ze spawalnictwem, materiałami w motoryzacji, sterowaniem procesami technologicznymi lub ochroną środowiska 
 • zajęcia wyjazdowe pozwalające zapoznać się z praktyką przemysłową
 • staże i praktyki studenckie
 • możliwość rozwijania zainteresowań w studenckich kołach naukowych
 • udział w programach wymiany studenckiej ERASMUS+
 • współpraca z uczelniami zagranicznymi
 • finansowe programy stypendialne
 • pomoc ze strony opiekuna kierunku
 • realizacja indywidualnych projektów inżynierskich
 • współpraca z Biurem Karier Studenckich
 • udział w konferencjach, targach i festiwalach naukowych
 • udział w imprezach organizowanych przez społeczność akademicką
 • dom studencki o wysokim standardzie w sąsiedztwie wydziału
 • oraz wiele innych!
Politechnika Śląska na tle uczelni krajowych

Politechnika Śląska została uhonorowana wyróżnieniem ELSEVIER ResearchImpactLeaders 2016 w kategorii Engineering and Technology, jako jedna z uczelni, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie.

Politechnika Śląska uzyskała logo HR Excellence in Research, będące wyrazem uznania przez Komisję Europejską starań uczelni w zakresie wdrożenia zasad przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

4. miejsce w Polsce oraz 17. w regionie Europy Wschodniej w międzynarodowym rankingu SCImago (2017)
4. miejsce w rankingu uczelni kształcących kadrę menedżerską kraju (ranking „Rzeczpospolitej”, grudzień 2016)
4. miejsce w Polsce w Rankingu Studiów Inżynierskich (ranking „Perspektyw”, 2017)
4. miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce i 10. wśród wszystkich polskich uczelni według rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities, 2017)
2. miejsce w konkursie PRODOK na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce, zorganizowanym przez Krajową Reprezentację Doktorantów (2017)
4. miejsce wśród uczelni, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców (ranking szkół wyższych „Wprost”, 2015)
4. miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce (Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2018)
9. miejsce wśród wszystkich akademickich szkół wyższych w Polsce (Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2018)

Absolwenci Politechniki Śląskiej zarabiają najwięcej spośród absolwentów wszystkich szkół wyższych województwa śląskiego (Sadlak&Sadlak, 2015)